Начало » Политика за поверителност

Политика за поверителност

Наименование "ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 106619747

Седалище и адрес на управление: гр. Враца, 3000, ул. Петропавловска No58, офис 1

Адрес за упражняване на дейността:  гр. Враца, 3000 , ул. Петропавловска No58, офис 1

Данни за кореспонденция:  гр. Враца, 3000 , ул. Петропавловска No58, офис 1

E-mail: info@dreammedia.bg

Телефон: 0898475375

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 437930

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас хостинг услуги и регистрация на домейни.

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите лични данни, когато използвате нашите услуги.

По отношение на личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД изпълнява ролята си на обработващ лични данни.

 

Какви лични данни събираме и защо го събираме?

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД събира и обработва следните лични данни, които ни предоставяте:
-лични имена
-име на фирма

-Булстат
-e-mail адрес
-телефонен номер
-ЕГН на физическо лице

Използваме ги за:

-сключване на договор
-връзка с Вас
-счетоводни цели
-предоставяне на техническа поддръжка

 

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД не притежава, не контролира или управлява използването на данните на клиента, съхранявани или обработени чрез използването на нашите услуги.

Само потребителят има право на достъп, обработване и управление на използването на такива клиентски данни.

 

Тъй като "ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД не събира или определя как да се използват личните данни, съдържащи се в клиентските данни, и защото не определя целите, за които се събират такива лични данни, нито тяхната употреба, ДРИЙММЕДИЯ ЕООД не действа в качеството си на администратор на лични данни по Общия регламент за защита на данните и няма свързаните с него отговорности съгласно законодателството на ЕС. ДРИЙММЕДИЯ ЕООД отговаря само за хостинг съгласно чл. 14 от ДИРЕКТИВА 2000/31 / ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 8 юни 2000г.

 

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД следва да се разглежда само като обработващ от името на своите клиенти данни за всяка клиентска информация, съдържаща лична информация, която е предмет на изискванията от GDPR.

 

Клиентът е администраторът на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация, което означава, че тази страна контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни.

 

"ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента, нито ДРИЙММЕДИЯ ЕООД е отговорен за начина, по който клиентът събира, обработва, разпространява или по друг начин обработва такава лична информация.

 

Срок на съхранение:
Съхраняваме Вашите лични данни, докато използвате нашите услуги.
След като се откажете от използването на хостинг услуги, се задължаваме да изтрием Вашите лични данни.

 

Вашите права, свързани с обработването на личните данни от "ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД
-да получите достъп до личните Ви данни и информация

Може да поискате от "ДРИЙММЕДИЯ"ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

-да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или се нуждаят от допълване;

-да изискате да се изтрият личните Ви данни

-да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни  

-по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие.

-да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.